Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 869,8 894,4 24,6 2,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 14,7 16,5 1,8 12,0
Maatalous 01 7,5 8,0 0,5 6,4
C Teollisuus 10-33 137,6 136,8 -0,8 -0,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,1 16,6 -0,5 -2,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,3 18,4 -0,9 -4,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,2 19,9 -0,3 -1,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,3 21,5 -1,8 -7,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,9 47,4 0,5 1,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 10,9 13,0 2,1 19,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 14,4 12,5 -2,0 -13,7
F Rakentaminen 41-43 63,4 67,9 4,5 7,1
Talonrakentaminen 41 22,7 24,8 2,0 8,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 34,1 34,9 0,8 2,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 102,0 99,7 -2,4 -2,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,9 17,0 2,1 14,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 35,0 32,9 -2,1 -6,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 52,2 49,9 -2,3 -4,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 53,1 52,6 -0,5 -0,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 35,6 33,5 -2,1 -5,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,5 19,1 1,6 9,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 23,3 26,3 3,0 12,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 40,5 40,1 -0,4 -0,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,3 28,7 0,3 1,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 53,9 58,1 4,2 7,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,3 25,4 2,0 8,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 35,7 37,5 1,8 5,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,2 20,6 0,4 2,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,9 48,7 0,8 1,7
P Koulutus 85 64,8 69,6 4,8 7,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 148,1 154,4 6,3 4,2
Terveyspalvelut 86 64,8 71,1 6,3 9,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 35,5 33,7 -1,8 -5,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 47,8 49,5 1,7 3,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,6 17,9 1,3 8,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 23,0 24,9 1,9 8,2
X Toimiala tuntematon 00 2,4 2,3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_035_fi.html