Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1020,0 1038,0 18,0 1,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 42,4 45,8 3,3 7,8
Jordbruk 01 31,9 33,2 1,3 4,0
C Tillverkning 10-33 149,0 146,5 -2,5 -1,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 20,1 18,6 -1,5 -7,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,8 19,5 -0,3 -1,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 21,0 20,7 -0,4 -1,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,6 23,4 -2,2 -8,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 48,3 48,6 0,3 0,6
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 14,1 15,7 1,6 11,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 14,8 12,7 -2,1 -14,1
F Byggverksamhet 41-43 85,2 86,6 1,4 1,6
Byggande av hus 41 31,2 31,6 0,4 1,2
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 46,7 45,9 -0,8 -1,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 120,4 115,3 -5,0 -4,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 18,6 20,4 1,7 9,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 39,7 36,4 -3,3 -8,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 62,0 58,6 -3,4 -5,5
H Transport och magasinering 49-53 63,9 62,7 -1,2 -1,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 45,3 43,0 -2,3 -5,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,6 19,8 1,1 6,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 28,9 30,0 1,1 3,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 44,2 46,0 1,8 4,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 30,8 31,6 0,7 2,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 70,4 75,6 5,3 7,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,4 28,8 2,3 8,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 41,9 43,5 1,6 3,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,1 24,1 0,0 0,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 47,9 49,0 1,1 2,4
P Utbildning 85 66,9 71,6 4,7 7,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 157,0 161,4 4,4 2,8
Hälso- och sjukvård 86 70,9 75,7 4,9 6,9
Vård och omsorg med boende 87 36,7 34,7 -2,0 -5,5
Öppna sociala insatser 88 49,4 51,0 1,5 3,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 21,4 23,6 2,2 10,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 32,4 33,6 1,2 3,6
X Näringsgrenen okänd 00 2,5 2,4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_029_sv.html