Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1020,0 1038,0 18,0 1,8
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 42,4 45,8 3,3 7,8
Maatalous 01 31,9 33,2 1,3 4,0
C Teollisuus 10-33 149,0 146,5 -2,5 -1,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,1 18,6 -1,5 -7,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,8 19,5 -0,3 -1,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,0 20,7 -0,4 -1,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,6 23,4 -2,2 -8,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 48,3 48,6 0,3 0,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,1 15,7 1,6 11,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 14,8 12,7 -2,1 -14,1
F Rakentaminen 41-43 85,2 86,6 1,4 1,6
Talonrakentaminen 41 31,2 31,6 0,4 1,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 46,7 45,9 -0,8 -1,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 120,4 115,3 -5,0 -4,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,6 20,4 1,7 9,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 39,7 36,4 -3,3 -8,4
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 62,0 58,6 -3,4 -5,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 63,9 62,7 -1,2 -1,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 45,3 43,0 -2,3 -5,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,6 19,8 1,1 6,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 28,9 30,0 1,1 3,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 44,2 46,0 1,8 4,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,8 31,6 0,7 2,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 70,4 75,6 5,3 7,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,4 28,8 2,3 8,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 41,9 43,5 1,6 3,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,1 24,1 0,0 0,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,9 49,0 1,1 2,4
P Koulutus 85 66,9 71,6 4,7 7,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 157,0 161,4 4,4 2,8
Terveyspalvelut 86 70,9 75,7 4,9 6,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,7 34,7 -2,0 -5,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 49,4 51,0 1,5 3,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,4 23,6 2,2 10,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,4 33,6 1,2 3,6
X Toimiala tuntematon 00 2,5 2,4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_029_fi.html