Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/11 - 2017/11

  År/Månad Förändring
2016/11 2017/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 8,1 7,1 -1,1
15-64 8,3 7,2 -1,1
15-24 16,1 14,8 -1,2
25-34 9,0 8,1 -0,9
35-44 6,8 5,1 -1,6
45-54 6,1 4,5 -1,6
55-64 7,7 7,6 -0,2
Män 15-74 8,8 7,8 -1,0
15-64 9,0 8,0 -1,1
15-24 18,7 16,9 -1,9
25-34 8,5 8,6 0,1
35-44 7,6 5,1 -2,5
45-54 6,8 5,0 -1,8
55-64 9,0 9,4 0,4
Kvinnor 15-74 7,4 6,3 -1,1
15-64 7,5 6,3 -1,2
15-24 13,6 12,8 -0,8
25-34 9,7 7,5 -2,1
35-44 5,8 5,2 -0,7
45-54 5,4 4,0 -1,4
55-64 6,5 5,8 -0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2017, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/11 - 2017/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/11/tyti_2017_11_2017-12-22_tau_016_sv.html