Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor 2016/11 - 2017/11

  År/Månad Förändring Förändring
2016/11 2017/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Arbetsgivarsektor        
Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 413 2 496 83 3,4
Privat sektor 1 758 1 792 34 1,9
Offentlig sektor 649 698 49 7,5
- staten 142 151 9 6,3
- kommuner 507 547 40 7,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2017, Tabellbilaga 9. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor 2016/11 - 2017/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/11/tyti_2017_11_2017-12-22_tau_009_sv.html