Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/11 - 2017/11

  År/Månad Förändring
2016/11 2017/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 58,7 60,6 1,9
15-64 67,7 70,4 2,7
15-24 37,2 39,5 2,3
25-34 71,7 75,0 3,3
35-44 82,4 84,8 2,4
45-54 83,6 86,3 2,7
55-64 61,4 63,8 2,5
65-74 11,0 10,3 -0,6
Män 15-74 60,4 62,5 2,1
15-64 68,3 71,4 3,1
15-24 34,0 38,3 4,3
25-34 77,7 80,5 2,8
35-44 83,9 87,1 3,2
45-54 83,9 86,4 2,6
55-64 59,2 61,6 2,4
65-74 15,4 14,1 -1,4
Kvinnor 15-74 57,0 58,6 1,6
15-64 67,1 69,4 2,4
15-24 40,6 40,8 0,2
25-34 65,3 69,2 3,9
35-44 80,7 82,3 1,6
45-54 83,3 86,2 2,9
55-64 63,4 66,0 2,6
65-74 6,9 6,9 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2017, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/11 - 2017/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/11/tyti_2017_11_2017-12-22_tau_007_sv.html