Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/11 - 2017/11

  År/Månad Förändring Förändring
2016/11 2017/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 413 2 496 83 3,4
15-64 2 342 2 426 84 3,6
15-24 236 247 11 4,5
25-34 504 529 25 5,0
35-44 552 578 26 4,7
45-54 597 605 7 1,2
55-64 453 468 15 3,4
65-74 71 70 -2 -2,1
Män 15-74 1 246 1 293 48 3,8
15-64 1 198 1 248 50 4,2
15-24 111 123 12 10,9
25-34 281 292 11 3,9
35-44 290 305 15 5,3
45-54 302 305 3 1,0
55-64 215 223 9 4,0
65-74 48 45 -2 -5,0
Kvinnor 15-74 1 167 1 202 35 3,0
15-64 1 144 1 178 34 3,0
15-24 125 124 -1 -1,1
25-34 223 237 14 6,3
35-44 262 272 10 3,9
45-54 295 300 4 1,5
55-64 238 245 7 2,9
65-74 24 24 1 3,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2017, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/11 - 2017/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/11/tyti_2017_11_2017-12-22_tau_006_sv.html