Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2016/11 - 2017/11

  År/Månad Förändring Förändring
2016/11 2017/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 109 4 119 10 0,2
15-64 3 460 3 445 -15 -0,4
15-24 634 624 -10 -1,6
25-34 703 705 2 0,3
35-44 670 681 11 1,7
45-54 715 701 -14 -2,0
55-64 737 733 -4 -0,6
65-74 649 675 26 4,0
Män 15-74 2 063 2 069 6 0,3
15-64 1 755 1 749 -7 -0,4
15-24 326 320 -5 -1,6
25-34 361 362 1 0,3
35-44 345 350 5 1,5
45-54 360 353 -7 -2,0
55-64 363 362 0 -0,1
65-74 308 321 13 4,2
Kvinnor 15-74 2 046 2 050 4 0,2
15-64 1 705 1 696 -9 -0,5
15-24 309 304 -5 -1,6
25-34 342 343 1 0,3
35-44 325 331 6 1,9
45-54 354 347 -7 -2,0
55-64 375 371 -4 -1,1
65-74 342 354 13 3,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2017, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2016/11 - 2017/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/11/tyti_2017_11_2017-12-22_tau_003_sv.html