Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/11 - 2017/11

  År/Månad Förändring Förändring
2016/11 2017/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 109 4 119 10 0,2
Arbetskraft totalt 2 626 2 686 59 2,2
- sysselsatta 2 413 2 496 83 3,4
- arbetslösa 213 190 -23 -11,0
Ej i arbetskraften 1 483 1 434 -49 -3,3
Män Befolkning totalt 2 063 2 069 6 0,3
Arbetskraft totalt 1 366 1 403 37 2,7
- sysselsatta 1 246 1 293 48 3,8
- arbetslösa 120 109 -11 -8,8
Ej i arbetskraften 697 666 -31 -4,4
Kvinnor Befolkning totalt 2 046 2 050 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 261 1 283 22 1,8
- sysselsatta 1 167 1 202 35 3,0
- arbetslösa 94 81 -13 -13,8
Ej i arbetskraften 785 767 -18 -2,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2017, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/11 - 2017/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/11/tyti_2017_11_2017-12-22_tau_002_sv.html