Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/11 - 2017/11

  År/Månad Förändring
2016/11 2017/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,7 70,4 2,7
Män 68,3 71,4 3,1
Kvinnor 67,1 69,4 2,4
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,1 7,1 -1,1
Män 8,8 7,8 -1,0
Kvinnor 7,4 6,3 -1,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 63,9 65,2 1,3
Män 66,2 67,8 1,6
Kvinnor 61,6 62,6 1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/11 - 2017/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/11/tyti_2017_11_2017-12-22_tau_001_sv.html