Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/III - 2017/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III 2016/III - 2017/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 793,1 806,5 13,4 1,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 18,0 16,3 -1,7 -9,4
Maatalous 01 9,9 9,4 -0,4 -4,3
C Teollisuus 10-33 115,7 125,8 10,1 8,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 14,5 15,8 1,3 9,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,6 17,6 -2,0 -10,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,1 18,0 1,0 5,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 18,8 20,4 1,6 8,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 36,1 41,4 5,2 14,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 9,7 12,6 2,9 30,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,8 11,6 -0,2 -1,9
F Rakentaminen 41-43 59,8 66,0 6,2 10,4
Talonrakentaminen 41 19,9 22,9 2,9 14,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 33,0 33,9 0,9 2,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 97,8 91,8 -6,0 -6,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 13,2 14,9 1,7 12,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 32,9 29,5 -3,4 -10,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 51,7 47,4 -4,3 -8,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 45,5 48,1 2,5 5,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 28,3 29,6 1,3 4,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,3 18,4 1,2 6,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 29,5 26,8 -2,7 -9,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 33,2 32,1 -1,1 -3,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 25,6 30,5 5,0 19,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 46,3 48,2 1,9 4,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,1 20,5 -0,7 -3,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 34,9 38,7 3,8 10,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,8 21,2 0,5 2,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 43,8 44,0 0,2 0,4
P Koulutus 85 49,5 49,3 -0,2 -0,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 138,5 137,2 -1,3 -0,9
Terveyspalvelut 86 61,9 61,0 -0,9 -1,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,2 34,6 0,4 1,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 42,3 41,5 -0,8 -1,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 17,1 16,1 -1,0 -5,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22,9 21,8 -1,2 -5,1
X Toimiala tuntematon 00 3,2 2,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2017, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/III - 2017/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_035_fi.html