Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2016/III - 2017/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III 2016/III - 2017/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 143 2 174 31 1,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 39 37 -2 -5,2
Maatalous 01 20 20 1 3,5
C Teollisuus 10-33 307 318 11 3,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 38 40 2 4,6
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 43 -6 -12,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 44 46 2 3,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 51 52 1 2,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 98 106 8 7,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 26 31 5 17,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 30 28 -1 -5,0
F Rakentaminen 41-43 136 155 18 13,4
Talonrakentaminen 41 46 55 8 18,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 75 79 4 4,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 265 248 -16 -6,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 33 36 4 10,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 81 72 -9 -11,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 151 140 -11 -7,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 117 123 6 5,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 68 71 3 4,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 49 52 3 5,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 79 -2 -2,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 89 89 -0 -0,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 80 13 19,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 123 129 6 5,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 53 56 3 4,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 92 102 10 11,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 57 59 3 4,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 115 116 1 0,9
P Koulutus 85 165 167 2 1,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 391 380 -11 -2,9
Terveyspalvelut 86 176 168 -8 -4,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 88 -3 -3,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 124 125 1 0,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 51 52 1 1,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 66 67 1 1,0
X Toimiala tuntematon 00 9 4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2017, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2016/III - 2017/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_034_fi.html