Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2016/III - 2017/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/III 2017/III 2016/III - 2017/III 2016/III - 2017/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 493 2 506 13 0,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 106 105 -1 -1,2
Maatalous 01 76 77 1 0,8
C Teollisuus 10-33 330 341 10 3,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 46 2 3,4
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 51 46 -6 -11,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 47 1 3,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 57 0 0,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 100 108 7 7,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 38 6 17,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 31 29 -2 -5,3
F Rakentaminen 41-43 182 195 13 7,3
Talonrakentaminen 41 66 72 6 8,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 100 101 1 0,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 301 283 -18 -5,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 45 4 9,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 81 -12 -12,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 167 157 -10 -5,9
H Kuljetus ja varastointi 49-53 139 142 3 1,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 88 88 1 0,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 54 2 3,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 95 90 -4 -4,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 102 2 2,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 87 12 16,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 163 169 6 3,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 63 2 2,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 108 114 6 5,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 66 66 0 0,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 115 116 1 0,9
P Koulutus 85 168 172 3 2,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 415 401 -15 -3,5
Terveyspalvelut 86 195 183 -12 -5,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 93 89 -4 -4,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 129 1 0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 67 69 1 1,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 88 88 -0 0,0
X Toimiala tuntematon 00 10 4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2017, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2016/III - 2017/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/09/tyti_2017_09_2017-10-24_tau_028_fi.html