Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2022, helmikuu

Julkaistu: 25.7.2017

Kesäkuun työttömyysaste 8,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 kesäkuussa 250 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,3 prosenttia. Työllisiä oli 15 000 enemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 9,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,0 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/06–2017/06, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/06–2017/06, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 kesäkuussa 2 573 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 17 000 vähemmän ja naisia 33 000 enemmän kuin vuoden 2016 kesäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 72,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden kesäkuusta 1,3 prosenttiyksikköä 73,5 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 2,2 prosenttiyksikköä 71,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,2 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 kesäkuussa 250 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 136 000 ja naisia 114 000 henkeä.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 8,9 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,2 ja naisten 8,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 628 000. Heistä työllisiä oli 337 000 ja työttömiä 93 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 430 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 21,7 prosenttia, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 14,9 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 kesäkuussa 1 290 000 henkeä eli 4 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 159 000, mikä oli hieman vähemmän kuin vuoden 2016 kesäkuussa.

Työllisyyden muutokset 2016/06 – 2017/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 108 4 113 0,1
Työvoima yhteensä 2 822 2 823 0,1
Työlliset 2 558 2 573 0,6
– palkansaajat 2 205 2 245 1,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 353 329 –6,7
Työttömät 264 250 –5,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 286 1 290 0,3
– piilotyöttömät  161 159 –1,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 72,0 72,5 0,5
Työttömyysaste 9,3 8,9 –0,5
Työvoimaosuus 68,7 68,6 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 494 000 henkeä, mikä oli 17 000 enemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten rahoitus- ja vakuutus- ja kiinteistöalan (K, L) sekä koulutuksen (P) toimialoilla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2017 toisella neljänneksellä oli 3,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä keskimäärin 275 000 henkeä, mikä oli saman verran kuin vuoden 2016 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2017 toisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä 1 342 000 henkeä, mikä oli 15 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 139 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2016/II – 2017/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 752 2 769 0,6
Työlliset yhteensä 2 477 2 494 0,7
Työttömät yhteensä 275 275 0,0
– miehet 145 145 0,4
– naiset 131 130 –0,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 357 1 342 –1,1
– piilotyöttömät  143 139 –3,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2017 lopussa kaikkiaan 320 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 46 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömyys laski kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–22 %), Kainuussa (–19 %), Keski-Suomessa (–18 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (–16 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 13 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 108 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 46 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 44 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2016/06–2017/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/06 2017/06 2016/06 - 2017/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 366 320 –12,6
– yli vuoden työttömänä olleet 127 106 –16,5
Palveluissa yhteensä 108 108 0,3
– työllistetyt 24 25 2,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 19 18 –5,7
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 10 –3,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 54 55 2,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 39 44 12,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (598,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.07.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tie_001_fi.html