Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2016/II - 2017/II, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 128 2 161 34 1,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 39 36 -3 -7,1
Maatalous 01 19 21 2 9,6
C Teollisuus 10-33 309 304 -5 -1,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 38 -1 -3,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 53 46 -7 -13,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 44 -1 -3,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 48 51 3 5,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 97 97 -0 -0,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 26 28 2 9,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 30 4 16,6
F Rakentaminen 41-43 133 142 9 6,7
Talonrakentaminen 41 46 52 6 13,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 72 72 0 0,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 260 255 -5 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 35 36 2 4,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 80 78 -2 -2,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 145 141 -5 -3,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 126 119 -7 -5,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 73 70 -2 -3,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 54 49 -5 -8,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 76 76 -0 -0,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 90 94 4 4,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 70 78 7 10,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 118 130 12 10,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 51 56 4 8,7
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 96 102 6 6,4
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 57 58 2 2,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 110 116 5 4,7
P Koulutus 85 165 172 7 4,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 393 391 -2 -0,6
Terveyspalvelut 86 177 175 -3 -1,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 93 90 -3 -3,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 123 126 3 2,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 48 52 4 8,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 60 63 3 5,5
X Toimiala tuntematon 00 8 2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.07.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2017, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2016/II - 2017/II, 15–74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_034_fi.html