Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 33. Andelen deltidssysselsatta av alla sysselsatta i åldern 15–74 år efter kön 2016/II - 2017/II, %

  År/Kvartal Förändring
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön      
Båda könen 16,1 16,3 0,2
Män 11,6 11,3 -0,3
Kvinnor 21,0 21,8 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2017, Tabellbilaga 33. Andelen deltidssysselsatta av alla sysselsatta i åldern 15–74 år efter kön 2016/II - 2017/II, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_033_sv.html