Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/II - 2017/II, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1053,8 1017,7 -36,1 -3,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 58,3 53,7 -4,5 -7,8
Maatalous 01 44,0 41,8 -2,3 -5,2
C Teollisuus 10-33 152,8 143,9 -8,9 -5,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 21,0 17,8 -3,2 -15,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 24,5 21,0 -3,5 -14,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,9 20,4 -1,6 -7,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,4 25,0 -0,4 -1,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,4 43,8 -2,6 -5,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,5 15,9 2,4 17,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,4 13,1 1,6 14,1
F Rakentaminen 41-43 87,4 85,7 -1,7 -2,0
Talonrakentaminen 41 31,4 31,9 0,4 1,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 48,1 44,4 -3,7 -7,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 121,8 117,3 -4,6 -3,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,9 19,1 0,2 1,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 42,1 39,6 -2,5 -5,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 60,8 58,5 -2,3 -3,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 63,9 58,5 -5,3 -8,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 41,4 40,3 -1,1 -2,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 22,5 18,2 -4,2 -18,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 34,1 33,5 -0,6 -1,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 45,9 46,1 0,2 0,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 34,1 34,7 0,5 1,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 69,0 69,9 0,9 1,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 25,3 26,3 1,0 3,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 44,8 45,9 1,0 2,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 26,0 25,8 -0,2 -0,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 48,6 46,8 -1,8 -3,8
P Koulutus 85 59,1 60,6 1,5 2,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 162,3 152,7 -9,6 -5,9
Terveyspalvelut 86 77,1 71,5 -5,6 -7,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 37,0 35,0 -1,9 -5,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,3 46,3 -2,1 -4,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,1 23,2 0,1 0,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 33,5 31,3 -2,2 -6,6
X Toimiala tuntematon 00 3,6 1,0 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.07.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2017, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/II - 2017/II, 15–74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_029_fi.html