Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2016/II - 2017/II, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/II 2017/II 2016/II - 2017/II 2016/II - 2017/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 477 2 494 17 0,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 101 -8 -7,1
Maatalous 01 76 75 -1 -1,8
C Teollisuus 10-33 334 325 -8 -2,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 42 -4 -7,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 56 49 -8 -13,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 46 -1 -2,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 56 3 5,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 100 99 -1 -0,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 33 2 7,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 31 4 15,7
F Rakentaminen 41-43 182 189 7 3,9
Talonrakentaminen 41 66 73 6 9,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 98 96 -2 -2,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 296 290 -6 -2,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 41 43 2 3,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 92 89 -4 -3,8
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 163 158 -4 -2,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 138 -6 -4,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 89 87 -2 -2,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 55 51 -4 -7,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 89 87 -2 -2,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 107 7 7,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 77 85 8 11,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 160 168 7 4,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 59 63 4 6,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 112 115 3 2,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 65 66 0 0,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 110 116 5 4,7
P Koulutus 85 168 176 8 4,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 416 411 -5 -1,3
Terveyspalvelut 86 194 189 -5 -2,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 94 91 -4 -3,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 131 3 2,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 63 68 5 8,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 82 85 3 3,6
X Toimiala tuntematon 00 9 2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.07.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2017, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2016/II - 2017/II, 15–74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/06/tyti_2017_06_2017-07-25_tau_028_fi.html