Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.6.2017

Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 toukokuussa 297 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,7 prosenttia, kun se edellisvuoden toukokuussa oli 10,8 prosenttia. Työllisiä oli 16 000 enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/05–2017/05, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/05–2017/05, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 toukokuussa 2 465 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 18 000 enemmän ja naisia 3 000 vähemmän kuin vuoden 2016 toukokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 69,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden toukokuusta 1,3 prosenttiyksikköä 71,0 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,3 prosenttiyksikköä 67,7 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 toukokuussa 297 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 149 000 ja naisia 148 000 henkeä.

Työttömyysaste oli toukokuussa 10,7 prosenttia eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,4 ja naisten 11,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,8 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 630 000. Heistä työllisiä oli 261 000 ja työttömiä 132 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 392 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 33,6 prosenttia, mikä oli 2,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 20,9 prosenttia.

Toukokuussa työvoimatutkimuksen työttömien määrä on tavallisesti vuoden muita kuukausia suurempi. Kesätöitä hakevat ja opintojaan päättävät nuoret hakeutuvat samanaikaisesti työmarkkinoille, mikä hetkellisesti nostaa työttömien määrää ja työttömyysastetta. Toukokuussa kuukausiestimaatteja paremman kuvan työttömyyden tasosta antaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 toukokuussa 1 348 000 henkeä eli 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 138 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuoden 2016 toukokuussa.

Työllisyyden muutokset 2016/05–2017/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/05 2017/05 2016/05 - 2017/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 108 4 110 0,0
Työvoima yhteensä 2 747 2 762 0,5
Työlliset 2 450 2 465 0,6
– palkansaajat 2 097 2 120 1,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 353 346 –2,1
Työttömät 298 297 –0,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 361 1 348 –1,0
– piilotyöttömät  137 138 0,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,6 69,4 0,8
Työttömyysaste 10,8 10,7 –0,1
Työvoimaosuus 66,9 67,2 0,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2017 lopussa kaikkiaan 292 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 41 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys laski toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–22 %), Etelä-Pohjanmaalla (–20 %), Keski-Suomessa (–17 %) ja Kainuussa (–17 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 13 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 124 000 henkilöä, mikä oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 35 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 7 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 52 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2016/05–2017/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/05 2017/05 2016/05 - 2017/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 332 292 –12,2
– yli vuoden työttömänä olleet 125 106 –14,8
Palveluissa yhteensä 122 124 2,2
– työllistetyt 24 25 4,3
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 23 22 –2,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 12 –6,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 62 65 4,9
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 48 52 8,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/05/tyti_2017_05_2017-06-20_tie_001_fi.html