Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Arbetskraftsundersökning 2017, april

2017
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar