Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 825,9 876,2 50,3 6,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 15,3 15,0 -0,2 -1,5
Jordbruk 01 7,0 6,2 -0,8 -10,8
C Tillverkning 10-33 125,4 131,7 6,3 5,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,0 14,8 -1,2 -7,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,8 17,7 -2,1 -10,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,2 18,2 0,1 0,3
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 20,1 23,6 3,4 17,1
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 41,5 46,2 4,8 11,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 9,8 11,2 1,3 13,5
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 10,1 11,9 1,8 17,8
F Byggverksamhet 41-43 51,8 58,7 6,9 13,3
Byggande av hus 41 21,7 20,9 -0,8 -3,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 25,4 30,6 5,2 20,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 95,0 98,2 3,2 3,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 14,8 15,8 1,1 7,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 31,9 35,6 3,7 11,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 48,4 46,7 -1,6 -3,4
H Transport och magasinering 49-53 50,7 51,9 1,2 2,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 32,5 34,1 1,7 5,2
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,2 17,7 -0,5 -2,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 23,4 25,3 1,9 8,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 40,8 43,4 2,6 6,3
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 29,1 30,8 1,7 5,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 50,2 58,7 8,5 17,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 22,3 23,2 0,9 4,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,4 39,4 2,1 5,5
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,5 22,4 1,9 9,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 44,1 48,9 4,7 10,7
P Utbildning 85 63,8 70,1 6,3 9,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 147,6 149,8 2,3 1,6
Hälso- och sjukvård 86 68,1 69,3 1,2 1,8
Vård och omsorg med boende 87 33,1 33,2 0,1 0,3
Öppna sociala insatser 88 46,3 47,3 1,0 2,1
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,6 16,2 -1,4 -8,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,4 23,8 2,4 11,2
X Näringsgrenen okänd 00 2,4 2,4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2016/I - 2017/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_035_sv.html