Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2016/I - 2017/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 053 2 082 28 1,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 34 33 -1 -1,9
Maatalous 01 16 15 -1 -3,2
C Teollisuus 10-33 292 286 -7 -2,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 40 35 -5 -12,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 38 -7 -15,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 43 40 -3 -6,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 47 51 4 7,5
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 94 97 3 3,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 23 25 2 6,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 25 1 3,1
F Rakentaminen 41-43 119 128 9 7,6
Talonrakentaminen 41 49 45 -4 -8,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 58 67 9 15,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 243 240 -2 -0,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 34 35 0 1,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 72 76 4 5,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 136 130 -7 -4,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 122 119 -3 -2,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 72 75 3 4,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 44 -6 -12,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 66 72 6 8,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 94 96 2 1,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 68 68 0 0,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 116 128 12 10,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 52 51 -1 -2,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 96 96 0 0,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 54 56 2 2,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 113 7 6,6
P Koulutus 85 173 183 10 5,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 381 377 -3 -0,9
Terveyspalvelut 86 174 171 -3 -1,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 85 83 -2 -2,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 122 123 1 0,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 49 45 -4 -8,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 62 65 3 5,0
X Toimiala tuntematon 00 7 6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.04.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2017, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2016/I - 2017/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_034_fi.html