Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/I - 2017/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2016/I 2017/I 2016/I - 2017/I 2016/I - 2017/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 979,7 1027,3 47,7 4,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 43,1 42,1 -1,0 -2,4
Maatalous 01 30,6 28,8 -1,7 -5,7
C Teollisuus 10-33 136,4 144,1 7,7 5,7
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,5 17,7 0,1 0,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,7 18,8 -2,0 -9,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,6 20,0 0,4 2,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,9 25,8 3,0 13,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,6 47,7 5,2 12,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,1 14,1 1,0 7,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,6 12,3 1,7 16,4
F Rakentaminen 41-43 73,2 80,8 7,6 10,4
Talonrakentaminen 41 30,9 29,2 -1,7 -5,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 37,3 43,9 6,6 17,7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 112,7 115,2 2,5 2,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,0 20,2 2,2 12,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,6 39,8 3,2 8,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 58,1 55,1 -3,0 -5,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 61,6 60,6 -1,0 -1,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 42,2 42,1 -0,1 -0,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,4 18,4 -0,9 -4,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 30,5 30,2 -0,3 -0,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 44,3 48,9 4,6 10,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 32,1 33,3 1,2 3,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 69,7 78,6 8,8 12,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,1 26,6 0,6 2,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 43,5 45,7 2,2 5,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 24,3 26,2 1,8 7,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,2 48,9 4,7 10,7
P Koulutus 85 65,7 72,4 6,7 10,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 157,1 157,7 0,7 0,4
Terveyspalvelut 86 73,8 74,4 0,7 0,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,5 34,1 -0,4 -1,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,8 49,2 0,4 0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,5 22,4 -0,1 -0,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 29,8 31,4 1,6 5,4
X Toimiala tuntematon 00 2,7 2,8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2017, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.04.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2017, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2016/I - 2017/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_029_fi.html