Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/03 - 2017/03

  År/Månad Förändring
2016/03 2017/03 2016/03 - 2017/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,0 68,8 0,8
Män 69,3 69,1 -0,2
Kvinnor 66,7 68,5 1,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 10,1 9,6 -0,5
Män 10,3 10,7 0,3
Kvinnor 9,9 8,5 -1,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,6 65,7 0,1
Män 68,0 67,8 -0,2
Kvinnor 63,1 63,6 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/03 - 2017/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/03/tyti_2017_03_2017-04-27_tau_001_sv.html