Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.2.2017

Tammikuun työttömyysaste 9,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 tammikuussa 242 000, mikä oli hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 9,3 prosenttia. Työllisiä oli 6 000 enemmän kuin edellisvuoden tammikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/01–2017/01, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/01–2017/01, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2017 tammikuussa 2 391 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 26 000 enemmän ja naisia 20 000 vähemmän kuin vuoden 2016 tammikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 67,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden tammikuusta 1,4 prosenttiyksikköä 68,0 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 1,0 prosenttiyksikköä 65,9 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 tammikuussa 242 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 123 000 ja naisia 119 000 henkeä.

Työttömyysaste oli tammikuussa 9,2 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,0 ja naisten 9,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa yhteensä 633 000. Heistä työllisiä oli 207 000 ja työttömiä 63 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 270 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 23,5 prosenttia, mikä oli 2,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,3 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 10,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 tammikuussa 1 475 000 henkeä eli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 162 000, mikä oli 15 000 vähemmän vuoden 2016 tammikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2016/01–2017/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/01 2017/01 2016/01 - 2017/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 110 4 109 0,0
Työvoima yhteensä 2 630 2 633 0,1
Työlliset 2 385 2 391 0,2
– palkansaajat 2 036 2 076 2,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 349 314 –10,0
Työttömät 245 242 –0,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 481 1 475 –0,4
– piilotyöttömät  177 162 –8,3
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,8 67,0 0,2
Työttömyysaste 9,3 9,2 –0,1
Työvoimaosuus 64,0 64,1 0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2017 lopussa kaikkiaan 343 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 25 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Kainuussa (–16 %), Etelä-Pohjanmaalla (–13 %), Pohjois-Savossa (–9 %) ja Lapissa (–9 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 24 000, mikä oli 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 122 000 henkilöä, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 43 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 58 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2016/01–2017/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2016/01 2017/01 2016/01 - 2017/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 368 343 –6,9
– yli vuoden työttömänä olleet 121 122 0,9
Palveluissa yhteensä 115 122 6,1
– työllistetyt 18 22 19,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 22 23 3,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 12 –7,9
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 61 65 5,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 52 58 12,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2017, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/01/tyti_2017_01_2017-02-21_tie_001_fi.html