Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/01 - 2017/01

  År/Månad Förändring
2016/01 2017/01 2016/01 - 2017/01
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 9,3 9,2 -0,1
15-64 9,5 9,5 -0,1
15-24 21,1 23,5 2,3
25-34 10,7 6,9 -3,8
35-44 7,0 7,6 0,7
45-54 7,0 7,9 0,9
55-64 8,1 8,9 0,8
Män 15-74 10,0 9,0 -1,0
15-64 10,3 9,4 -1,0
15-24 26,3 22,9 -3,4
25-34 10,5 8,2 -2,3
35-44 6,1 6,6 0,6
45-54 8,0 7,4 -0,5
55-64 10,5 9,9 -0,6
Kvinnor 15-74 8,5 9,4 0,8
15-64 8,7 9,6 0,9
15-24 16,7 24,0 7,3
25-34 10,9 5,2 -5,7
35-44 8,0 8,8 0,8
45-54 6,0 8,5 2,5
55-64 6,1 8,0 1,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2017, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016/01 - 2017/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/01/tyti_2017_01_2017-02-21_tau_016_sv.html