Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/01 - 2017/01

  År/Månad Förändring
2016/01 2017/01 2016/01 - 2017/01
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 58,0 58,2 0,2
15-64 66,8 67,0 0,2
15-24 33,5 32,7 -0,9
25-34 72,3 76,3 4,0
35-44 83,0 81,2 -1,8
45-54 82,3 82,1 -0,2
55-64 60,6 59,9 -0,6
65-74 10,9 11,5 0,6
Män 15-74 58,8 60,0 1,2
15-64 66,6 68,0 1,4
15-24 28,5 30,1 1,6
25-34 77,5 81,5 4,0
35-44 86,7 84,7 -2,0
45-54 82,3 83,3 1,0
55-64 55,7 57,4 1,8
65-74 13,8 14,6 0,7
Kvinnor 15-74 57,2 56,4 -0,9
15-64 66,9 65,9 -1,0
15-24 38,7 35,4 -3,4
25-34 66,9 70,9 4,0
35-44 79,0 77,4 -1,6
45-54 82,2 80,9 -1,4
55-64 65,4 62,4 -3,0
65-74 8,2 8,8 0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2017, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2016/01 - 2017/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/01/tyti_2017_01_2017-02-21_tau_007_sv.html