Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/01 - 2017/01

  År/Månad Förändring Förändring
2016/01 2017/01 2016/01 - 2017/01 2016/01 - 2017/01
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 385 2 391 6 0,2
15-64 2 316 2 316 1 0,0
15-24 214 207 -8 -3,6
25-34 506 537 32 6,2
35-44 551 545 -6 -1,0
45-54 597 585 -12 -1,9
55-64 448 442 -6 -1,4
65-74 70 75 5 7,3
Män 15-74 1 212 1 238 26 2,1
15-64 1 170 1 193 23 2,0
15-24 93 98 5 4,9
25-34 278 295 17 6,3
35-44 294 292 -3 -0,9
45-54 301 299 -2 -0,5
55-64 204 209 5 2,5
65-74 42 45 3 6,5
Kvinnor 15-74 1 173 1 153 -20 -1,7
15-64 1 145 1 123 -22 -2,0
15-24 121 109 -12 -10,1
25-34 228 242 14 6,2
35-44 257 254 -3 -1,2
45-54 295 286 -10 -3,3
55-64 244 233 -11 -4,7
65-74 28 30 2 8,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2017, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2016/01 - 2017/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/01/tyti_2017_01_2017-02-21_tau_006_sv.html