Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/01 - 2017/01

  År/Månad Förändring
2016/01 2017/01 2016/01 - 2017/01
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 66,8 67,0 0,2
Män 66,6 68,0 1,4
Kvinnor 66,9 65,9 -1,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,3 9,2 -0,1
Män 10,0 9,0 -1,0
Kvinnor 8,5 9,4 0,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,0 64,1 0,1
Män 65,4 66,0 0,6
Kvinnor 62,6 62,2 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2017, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016/01 - 2017/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/01/tyti_2017_01_2017-02-21_tau_001_sv.html