Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.10.2017

Lapsiperheiden isien työllisyysaste on korkeampi kuin muiden miesten

Alle 18-vuotiaiden lasten isien työllisyysaste oli 90 prosenttia vuonna 2016. Sen sijaan miehillä, joilla ei ollut alle 18-vuotiaita lapsia, työllisyysaste oli selvästi matalampi, vain 73 prosenttia. Naisilla työllisyysasteet olivat lähellä toisiaan riippumatta siitä, oliko heillä alle 18-vuotiaita lapsia vai ei. Tiedot käyvät ilmi työvoimatutkimuksesta 2016, Perheet ja työ.

Isien ja lapsettomien miesten työllisyysasteet vuosina 2012–2016, 20–59-vuotiaat, %

Isien ja lapsettomien miesten työllisyysasteet vuosina 2012–2016, 20–59-vuotiaat, %

Miehillä työllisyysaste vaihtelee perhemuodon mukaan. Vuonna 2016 lapsiperheiden isillä työllisyysaste oli 90 prosenttia, kun taas lapsettomilla miehillä se oli vain 73 prosenttia. Tilanne on pysynyt melko samanlaisena viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana.

Lasten hoidosta huolimatta äitien työllisyysaste oli 74 prosenttia eli samalla tasolla kuin lapsettomien miesten työllisyysaste. Lapsettomien naisten työllisyysaste oli hieman korkeampi eli 77 prosenttia.

Lasten ikä vaikuttaa äitien työllisyyteen. Alle 1-vuotiaiden lasten äidit ovat useimmiten kotona hoitamassa lapsia, mutta äidit palaavat töihin pian lasten kasvaessa. Kun nuorin lapsi on 3–6-vuotias, äitien työllisyysaste on noussut jo lapsettomien naisten työllisyysasteen tasolle 80 prosentin tuntumaan.

Äitien työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2012–2016, 20─59-vuotiaat, %

Äitien työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2012–2016, 20─59-vuotiaat, %

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työllisyydessä ja työsuhteissa vuonna 2016 tapahtuneista muutoksista on kerrottu työvoimatutkimuksen aikaisemmassa vuosikatsauksessa Työvoimatutkimus 2016, aikasarjatiedot 2007–2016

Pienten lasten äitien työllisyysasteeseen vaikuttavasta työllisen määritelmän muutoksesta on kerrottu Tieto&trendit-lehden artikkelissa http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/213/

Pienten lasten äitien työllisyyttä Suomessa ja Ruotsissa on vertailtu Tieto&trendit-lehden artikkelissa http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/215/ .


Lähde: Työvoimatutkimus 2016 Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (414,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/14/tyti_2016_14_2017-10-10_tie_001_fi.html