Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.4.2017

Miesten työllisyys kääntyi kasvuun vuonna 2016

Korjattu 18.12.2018. Liitetaulukot 45 ja 46 korjattu kokonaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 68,7 prosenttia vuonna 2016. Työllisyysaste kasvoi 0,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2015. Kasvu johtui ennen kaikkea miesten työllisyysasteesta, joka nousi yli prosenttiyksiköllä 68,5 prosentista 69,8 prosenttiin vuonna 2016. Naisten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan ollen 67,6 vuonna 2016. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työvoimatutkimus 2016, aikasarjatiedot 2007–2016.

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1992–2016, 15–64-vuotiaat, %

Työllisyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1992–2016, 15–64-vuotiaat, %

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuonna 2016 keskimäärin 2 448 000 henkeä, mikä oli 11 000 henkeä enemmän kuin vuonna 2015. Työllisten miesten lukumäärä kasvoi 18 000 hengellä, mutta työllisten naisten määrä pieneni 6 000 hengellä.

Työttömyys väheni vuonna 2016. Työttömiä oli vuonna 2016 keskimäärin 237 000 eli 15 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. 15–74-vuotiaiden työttömyysaste oli vuonna 2016 keskimäärin 8,8 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 9,4 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 9,0 ja naisten 8,6 prosenttia. Työttömien määrä väheni ensi kertaa sitten vuoden 2012. Erityisesti nuorten miesten työttömyys väheni.

Vaikka työttömien määrä väheni, piilotyöttömien määrä kasvoi 11 000 hengellä vuodesta 2015. Vuonna 2016 oli työttömien lisäksi 155 000 työvoiman ulkopuolella olevaa piilotyöttömäksi luokiteltua henkilöä, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet. Heistä 85 000 oli miehiä ja 70 000 naisia. Piilotyöttömien määrä oli jo toista vuotta korkeimmillaan piilotyöttömyyden tilastoinnin aikana, joka aloitettiin vuonna 1997.

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2002–2016, 15–74-vuotiaat

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2002–2016, 15–74-vuotiaat

Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvoi selvästi. Vuonna 2016 osa-aikatyötä teki 399 000 henkeä, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuonna 2015. Osa-aikatyö lisääntyi erityisesti naisilla.

Palkansaajien tehty vuosityöaika oli 1602 tuntia vuonna 2016, mikä oli 28 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosityöaika piteni erityisesti valtiosektorilla, jossa töitä tehtiin 59 tuntia enemmän kuin viime vuonna. Valtiosektorin palkansaajat työskentelivät keskimäärin 1672 tuntia vuonna 2016. Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-luvun aikana.

Linkit

 

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/?tablelist=true .

Työvoimatutkimuksen tuorein kuukausijulkaisu.


Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (1,1 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tie_001_fi.html