Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Koko- ja osa-aikatyö yhteensä Kokoaikatyö Osa-aikatyö
Sukupuoli Sosioekonominen asema      
Sukupuolet yhteensä Työlliset yhteensä 36,7 40,1 18,9
Palkansaajat yhteensä 36,2 39,1 19,5
- ylemmät toimihenkilöt 37,7 39,5 18,2
- alemmat toimihenkilöt 35,3 38,4 20,7
- työntekijät 36,0 39,7 18,5
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 39,8 46,5 16,3
Miehet Työlliset yhteensä 38,6 41,3 18,1
Palkansaajat yhteensä 38,0 40,0 18,7
- ylemmät toimihenkilöt 38,8 40,3 17,9
- alemmat toimihenkilöt 37,2 39,4 19,3
- työntekijät 37,8 40,2 18,7
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 41,7 47,5 16,7
Naiset Työlliset yhteensä 34,6 38,6 19,3
Palkansaajat yhteensä 34,5 38,1 19,9
- ylemmät toimihenkilöt 36,5 38,7 18,5
- alemmat toimihenkilöt 34,4 37,9 21,0
- työntekijät 31,6 38,0 18,3
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 36,0 44,3 15,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 47. Koko- ja osa-aikatyötä tekevien työllisten keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_047_fi.html