Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2012 2013 2014 2015 2016
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 381 045 3 334 695 3 307 924 3 289 398 3 372 160
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 71 059 73 129 68 616 70 886 67 752
C Teollisuus 10-33 556 145 549 517 520 069 514 170 518 858
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 40 672 42 816 43 257 39 698 47 495
F Rakentaminen 41-43 233 406 231 929 224 500 222 019 236 388
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 405 098 398 125 383 816 382 255 398 894
H Kuljetus ja varastointi 49-53 195 895 194 614 195 942 189 185 204 069
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 111 284 110 639 104 715 104 377 103 168
J Informaatio ja viestintä 58-63 152 214 149 160 151 531 158 549 155 544
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 109 177 106 872 108 393 106 678 114 134
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 203 657 205 069 208 650 209 374 201 571
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 139 363 132 106 134 826 142 826 145 090
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 177 672 172 765 165 021 167 000 184 377
P Koulutus 85 231 024 237 616 246 367 235 442 236 105
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 582 135 565 570 579 216 576 916 587 168
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 65 290 64 703 64 499 65 361 68 676
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 91 916 85 749 92 953 93 212 91 664

Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2012 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_019_fi.html