Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 412 2 427 14 0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 103 91 -13 -12,3
Maatalous 01 70 65 -5 -7,4
C Teollisuus 10-33 323 331 8 2,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 43 45 2 5,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 48 45 -3 -5,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 47 0 0,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 57 0 0,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 99 108 9 9,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 29 -2 -5,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 31 6 25,0
F Rakentaminen 41-43 172 182 11 6,2
Talonrakentaminen 41 65 69 4 6,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 92 97 6 6,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 281 286 5 1,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 40 -3 -6,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 77 87 9 11,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 161 159 -2 -1,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 141 137 -4 -2,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 94 93 -1 -1,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 47 44 -3 -5,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 80 77 -3 -3,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 102 1 1,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 72 1 2,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 170 167 -3 -1,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 63 0 0,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 106 105 -2 -1,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 65 62 -3 -4,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 108 111 3 2,8
P Koulutus 85 178 180 1 0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 405 401 -4 -1,0
Terveyspalvelut 86 187 181 -6 -3,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 92 90 -2 -2,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 125 129 4 3,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 60 0 0,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 79 88 8 10,5
X Toimiala tuntematon 00 9 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2016, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_028_fi.html