Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/II - 2016/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/II 2016/II 2015/II - 2016/II 2015/II - 2016/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 825,0 883,4 58,4 7,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 20,2 19,8 -0,5 -2,3
Maatalous 01 11,1 10,5 -0,6 -5,3
C Teollisuus 10-33 128,2 140,1 11,9 9,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,8 17,7 0,0 -0,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,4 22,9 2,5 12,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 17,9 20,7 2,8 15,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 20,0 22,6 2,6 13,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 39,8 45,1 5,2 13,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,4 11,2 -1,2 -9,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,1 11,2 1,1 10,8
F Rakentaminen 41-43 56,8 61,5 4,7 8,3
Talonrakentaminen 41 20,4 20,7 0,3 1,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 27,5 33,7 6,2 22,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 95,3 104,1 8,8 9,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,6 15,2 0,6 4,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 31,9 36,6 4,7 14,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 48,8 52,2 3,4 7,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 46,8 54,7 7,9 16,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 28,8 32,8 4,0 13,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,0 22,0 3,9 21,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,4 26,9 -0,4 -1,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 39,9 41,1 1,2 2,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 26,9 31,2 4,3 15,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 55,6 51,2 -4,4 -8,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,3 22,4 -1,9 -8,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 35,5 37,2 1,6 4,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,5 21,0 0,5 2,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 42,1 48,6 6,5 15,5
P Koulutus 85 54,8 58,0 3,2 5,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 141,8 153,0 11,2 7,9
Terveyspalvelut 86 66,9 71,3 4,5 6,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,7 36,0 3,3 10,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 42,2 45,6 3,4 8,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,8 17,5 1,6 10,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,5 24,4 -0,1 -0,5
X Toimiala tuntematon 00 3,2 3,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, kesäkuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2016, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/II - 2016/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_035_fi.html