Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.4.2016

Maaliskuun työttömyysaste 10,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 maaliskuussa 273 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,1 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 10,3 prosenttia. Työllisiä oli 39 000 enemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,7 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/03–2016/03, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/03–2016/03, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2016 maaliskuussa 2 420 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 39 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 30 000 ja naisia 8 000 enemmän kuin vuoden 2015 maaliskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 68,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden maaliskuusta 1,8 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,7 prosenttiyksikköä 66,7 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 maaliskuussa 273 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 145 000 ja naisia 129 000 henkeä.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 10,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,3 ja naisten 9,9 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli maaliskuussa yhteensä 639 000. Heistä työllisiä oli 240 000 ja työttömiä 75 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 315 000 henkeä. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 23,8 prosenttia, mikä oli 3,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 11,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 maaliskuussa 1 416 000 henkeä eli 29 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 127 000, mikä oli 3 000 vähemmän vuoden 2015 maaliskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/03 – 2016/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/03 2016/03 2015/03 - 2016/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 099 4 110 0,3
Työvoima yhteensä 2 654 2 694 1,5
Työlliset 2 382 2 420 1,6
– palkansaajat 2 031 2 082 2,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 351 339 –3,6
Työttömät 272 273 0,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 445 1 416 –2,0
– piilotyöttömät  130 127 –2,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,8 68,0 1,2
Työttömyysaste 10,3 10,1 –0,1
Työvoimaosuus 64,7 65,6 0,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 396 000 henkeä, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten kuljetuksen ja varastoinnin (H) toimialalla ja väheni koulutuksen (P) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 255 000 henkeä, mikä oli hieman vähemmän kuin vuoden 2015 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 9,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 1 459 000 henkeä, mikä oli 6 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 153 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2015/I – 2016/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 648 2 651 0,1
Työlliset yhteensä 2 391 2 396 0,2
Työttömät yhteensä 257 255 –0,6
– miehet 144 140 –2,6
– naiset 113 115 1,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 452 1 459 0,4
– piilotyöttömät  132 153 16,3
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2016 lopussa kaikkiaan 351 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys laski maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta yhdeksän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–5 %), Hämeessä (–4 %), Keski-Suomessa (–3 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (–3 %). Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Uudellamaalla (5 %), Pohjanmaalla (5 %), Pirkanmaalla (3 %) ja Pohjois-Karjalassa (3 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 28 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 124 000 henkilöä, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 45 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 52 000 uutta avointa työpaikkaa eli lähes sama määrä kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2015/03–2016/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/03 2016/03 2015/03 - 2016/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 347 351 1,2
– yli vuoden työttömänä olleet 103 123 18,8
Palveluissa yhteensä 129 124 –4,1
– työllistetyt 33 21 –37,3
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 28 24 –12,9
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 14 3,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 55 65 18,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 52 52 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (602,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tie_001_fi.html