Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.2.2016

Tammikuun työttömyysaste 9,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2016 tammikuussa 245 000, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,3 prosenttia, kun se edellisvuoden tammikuussa oli 8,8 prosenttia. Työllisiä oli 14 000 vähemmän kuin edellisvuoden tammikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/01–2016/01, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2006/01–2016/01, 15–74-vuotiaat

Työllisiä vuoden 2016 tammikuussa 2 385 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 4 000 ja naisia 10 000 vähemmän kuin vuoden 2015 tammikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 66,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi vuoden takaisesta 0,3 prosenttiyksikköä 66,6 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä 66,9 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,1 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2016 tammikuussa 245 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 135 000 ja naisia 110 000 henkeä.

Työttömyysaste oli tammikuussa 9,3 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,0 ja naisten 8,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa yhteensä 640 000. Heistä työllisiä oli 214 000 ja työttömiä 57 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät yhteensä) oli 272 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 21,1 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,5 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 tammikuussa 1 481 000 henkeä eli 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 177 000, mikä oli 32 000 enemmän vuoden 2015 tammikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2015/01–2016/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/01 2016/01 2015/01 - 2016/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 101 4 110 0,2
Työvoima yhteensä 2 630 2 630 0,0
Työlliset 2 399 2 385 –0,6
– palkansaajat 2 036 2 036 0,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 363 349 –3,7
Työttömät 230 245 6,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 471 1 481 0,6
– piilotyöttömät  144 177 22,4
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,7 66,8 0,0
Työttömyysaste 8,8 9,3 0,5
Työvoimaosuus 64,1 64,0 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2016 lopussa kaikkiaan 368 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 9 000 suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta viiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–5 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–2 %), Hämeessä (–2 %) ja Lapissa (–2 %). Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Pohjanmaalla (8 %), Uudellamaalla (7 %) ja Kaakkois-Suomessa (4 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 31 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 115 000 henkilöä, mikä oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 48 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli lähes sama kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 52 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2015/01–2016/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2015/01 2016/01 2015/01 - 2016/01
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 360 368 2,4
– yli vuoden työttömänä olleet 102 121 18,9
Palveluissa yhteensä 122 115 –5,8
– työllistetyt 33 18 –44,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 22 –10,9
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 13 12,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 52 61 17,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 53 52 –1,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2016, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Remes 029 551 3682, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (430,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.02.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/01/tyti_2016_01_2016-02-23_tie_001_fi.html