Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.4.2016

Työttömyys kasvoi vuonna 2015

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuonna 2015 keskimäärin 252 000 henkeä, mikä oli 20 000 henkeä enemmän kuin vuonna 2014. Työttömyysaste oli vuonna 2015 keskimäärin 9,4 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 8,7 prosenttia. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 144 000 henkeä vuonna 2015, mikä oli 5 000 henkeä enemmän vuoteen 2014 verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työllisyys ja työttömyys vuonna 2015.

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2001–2015, 15–74-vuotiaat

Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 2001–2015, 15–74-vuotiaat

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli 2 437 000 vuonna 2015, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuonna 2014. Sekä työllisten naisten että työllisten miesten määrä väheni 5 000 hengellä edellisvuodesta.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 68,1 prosenttia vuonna 2015, kun se vuonna 2014 oli 68,3 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 68,5 ja naisten 67,7 prosenttia. Sekä miesten että naisten työllisyysaste pieneni hieman vuoteen 2014 verrattuna.

Vuonna 2015 työttömien määrä kasvoi 20 000 hengellä edeltävästä vuodesta. Työttömänä oli vuonna 2015 keskimäärin 252 000 henkeä, joista miehiä oli 137 000 ja naisia 115 000. Työttömien miesten määrä kasvoi 8 000 ja työttömien naisten määrä 12 000 hengellä vuodesta 2014. Työttömien määrä on ollut kasvussa vuodesta 2012 lähtien.

Työttömyys lisääntyi kaikkien muiden aluehallintovirastojen alueilla, paitsi Pohjois-Suomessa. Eniten työttömien määrä kasvoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 9 000 hengellä sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 6 000 hengellä.

Työttömyysaste oli vuonna 2015 keskimäärin 9,4 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 8,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 9,9 ja naisten 8,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi 0,5 ja naisten 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Vuonna 2015 oli työttömien lisäksi 144 000 työvoiman ulkopuolella olevaa piilotyöttömäksi luokiteltua henkilöä, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet. Piilotyöttömien määrä nousi 5 000 hengellä edellisvuodesta. Piilotyöttömien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008 lähtien.

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/?tablelist=true .

Tietokantataulukot ovat saatavilla myös ruotsin- ja englanninkielellä.

Työvoimatutkimuksen tuorein kuukausijulkaisu


Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (1,0 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tie_001_fi.html