Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2011 - 2015, 15-74-vuotiaat

  Tehdyt työtunnit, 1000 tuntia
Vuosi
2011 2012 2013 2014 2015
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3 382 039 3 381 045 3 334 695 3 307 924 3 289 398
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 74 181 71 059 73 129 68 616 70 886
C Teollisuus 10-33 561 889 556 145 549 517 520 069 514 170
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 39 115 40 672 42 816 43 257 39 698
F Rakentaminen 41-43 238 450 233 406 231 929 224 500 222 019
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 407 436 405 098 398 125 383 816 382 255
H Kuljetus ja varastointi 49-53 201 921 195 895 194 614 195 942 189 185
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 107 669 111 284 110 639 104 715 104 377
J Informaatio ja viestintä 58-63 149 494 152 214 149 160 151 531 158 549
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 110 058 109 177 106 872 108 393 106 678
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 196 625 203 657 205 069 208 650 209 374
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 131 453 139 363 132 106 134 826 142 826
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 184 445 177 672 172 765 165 021 167 000
P Koulutus 85 238 207 231 024 237 616 246 367 235 442
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 569 555 582 135 565 570 579 216 576 916
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 64 015 65 290 64 703 64 499 65 361
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 90 570 91 916 85 749 92 953 93 212

Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015, Liitetaulukko 19. Palkansaajien tehdyt työtunnit, mukaan lukien sivutyötunnit, toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2011 - 2015, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_tau_019_fi.html