Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.1.2016

Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 joulukuussa 241 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun se edellisvuoden joulukuussa oli 8,8 prosenttia. Työllisiä oli 25 000 vähemmän kuin edellisvuoden joulukuussa. Neljännellä vuosineljänneksellä (loka-joulukuussa) työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla. Vuonna 2015 työttömyysaste oli keskimäärin 9,4 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 8,7 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/12–2015/12, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/12–2015/12, 15–74-vuotiaat

Työllisiä vuoden 2015 joulukuussa 2 387 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 25 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 13 000 ja naisia 12 000 vähemmän kuin vuoden 2014 joulukuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 66,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,4 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden joulukuusta 0,3 prosenttiyksikköä 67,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,6 prosenttiyksikköä 66,2 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 joulukuussa 241 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 129 000 ja naisia 112 000 henkeä.

Työttömyysaste oli joulukuussa 9,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,5 ja naisten 8,8 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli joulukuussa yhteensä 641 000. Heistä työllisiä oli 223 000 ja työttömiä 53 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 276 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli joulukuussa 19,2 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 8,3 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 joulukuussa 1 481 000 henkeä eli 26 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 154 000, mikä oli 16 000 enemmän vuoden 2014 joulukuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/12 – 2015/12 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 100 4 109 0,2
Työvoima yhteensä 2 645 2 628 –0,6
Työlliset 2 413 2 387 –1,0
– palkansaajat 2 061 2 045 –0,8
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 351 342 –2,6
Työttömät 232 241 3,8
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 455 1 481 1,8
– piilotyöttömät  138 154 11,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,4 66,9 –0,5
Työttömyysaste 8,8 9,2 0,4
Työvoimaosuus 64,5 64,0 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2015 neljännen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 412 000 henkeä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten rakentamisen (F) toimialalla ja väheni koulutuksen (P) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä oli 0,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä keskimäärin 230 000 henkeä, mikä oli 8 000 henkeä enemmän kuin vuoden 2014 loka-joulukuussa. Vuoden 2015 neljännen neljänneksen työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä 1 465 000 henkeä, mikä oli 6 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 157 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2014/IV – 2015/IV Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 640 2 643 0,1
Työlliset yhteensä 2 418 2 412 –0,2
Työttömät yhteensä 223 230 3,5
– miehet 126 126 –0,2
– naiset 96 104 8,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 459 1 465 0,4
– piilotyöttömät  148 157 6,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2015 vuosikeskiarvot

Työllisiä oli vuonna 2015 keskimäärin 2 437 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuonna 2014. Vuoden 2015 työllisyysaste oli 68,1 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 68,3 prosenttia.

Työttömyysaste oli vuonna 2015 keskimäärin 9,4 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 8,7 prosenttia. Työttömiä oli vuonna 2015 keskimäärin 252 000 henkeä, mikä oli 20 000 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuonna 2015 oli 0,2 prosenttia pienempi kuin vuonna 2014. Työpanoksen määrä työllistä kohti pysyi lähes ennallaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuotta 2015 koskevia vuosikeskiarvoja julkaistaan tämän julkaisun liitetaulukoissa sekä työvoimatutkimuksen tietokantataulukoissa . Yleiskatsaus vuoden 2015 vuositiedoista sekä aikasarjatiedoista vuosilta 2006–2015 julkaistaan 12.4.2016.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun 2015 lopussa kaikkiaan 378 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 15 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työttömyys laski joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kolmen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla: Kainuussa (–6 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–0 %) ja Lapissa (–0 %). Kaikkien muiden ELY-keskusten alueilla työttömyys lisääntyi; eniten Uudellamaalla (9 %), Etelä-Savossa (6 %) ja Kaakkois-Suomessa (6 %). Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 35 000, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli joulukuun lopussa yhteensä 108 000 henkilöä, mikä oli 9 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Palveluiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 52 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 35 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Muutokset 2014/12–2015/12 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/12 2015/12 2014/12 - 2015/12
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 363 378 4,0
– yli vuoden työttömänä olleet 99 118 19,9
Palveluissa yhteensä 116 108 –7,5
– työllistetyt 35 19 –45,4
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 21 –11,7
– työ- ja koulutuskokeilussa 9 11 16,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 48 57 17,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 30 35 18,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (709,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tie_001_fi.html