Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2013 - 2015, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2013 2014 2015 2014/2015 2014/2015
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3963,7 3956,3 3947,1 -9,2 -0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 219,5 219,7 222,1 2,4 1,1
Maatalous 01 162,7 162,6 166,1 3,5 2,2
C Teollisuus 10-33 594,2 565,2 560,5 -4,7 -0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 79,2 77,5 77,0 -0,5 -0,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 85,8 83,0 83,9 0,9 1,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 83,1 76,2 78,2 2,1 2,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 100,3 94,9 95,5 0,6 0,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 186,2 179,9 169,8 -10,1 -5,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 59,5 53,7 56,0 2,3 4,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 44,5 45,9 42,3 -3,6 -7,8
F Rakentaminen 41-43 312,9 303,4 303,7 0,4 0,1
Talonrakentaminen 41 114,3 109,9 111,5 1,6 1,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 164,7 159,2 161,6 2,5 1,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 475,3 464,6 458,7 -5,9 -1,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 75,1 75,0 74,6 -0,5 -0,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 159,3 152,0 142,7 -9,3 -6,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 241,0 237,6 241,5 3,9 1,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 241,3 239,2 233,7 -5,5 -2,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 167,0 163,7 160,1 -3,7 -2,2
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 74,3 75,5 73,6 -1,9 -2,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 135,2 131,6 132,7 1,1 0,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 165,8 170,2 178,6 8,4 4,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 116,6 119,3 120,4 1,1 1,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 266,6 272,4 276,0 3,6 1,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 99,7 101,0 104,3 3,3 3,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 152,8 157,5 167,7 10,2 6,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 91,9 94,9 100,3 5,4 5,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 172,9 165,1 167,2 2,1 1,3
P Koulutus 85 244,1 253,8 243,0 -10,8 -4,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 598,5 612,7 614,3 1,5 0,2
Terveyspalvelut 86 277,6 270,0 289,4 19,4 7,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 137,8 153,3 141,8 -11,5 -7,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 183,2 189,4 183,1 -6,3 -3,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 86,7 89,1 87,6 -1,5 -1,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 120,6 128,7 125,5 -3,2 -2,5
X Toimiala tuntematon 00 16,2 17,8 13,1 -4,7 -26,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2015, Liitetaulukko 49. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2013 - 2015, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_049_fi.html