Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2013 - 2015, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2013 2014 2015 2014/2015 2014/2015
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 457 2 447 2 437 -10 -0,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 107 109 109 0 -0,2
Maatalous 01 76 76 75 -1 -1,4
C Teollisuus 10-33 350 331 328 -3 -1,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 48 47 47 0 0,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 52 49 50 1 1,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 49 45 45 0 -0,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 59 54 55 1 2,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 109 105 100 -6 -5,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 31 32 0 1,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 28 24 -3 -12,5
F Rakentaminen 41-43 176 169 168 0 -0,3
Talonrakentaminen 41 65 62 63 1 2,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 91 88 88 0 0,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 296 290 284 -7 -2,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 42 42 0 -0,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 91 87 80 -7 -8,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 163 161 162 1 0,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 142 140 137 -3 -2,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 92 90 88 -3 -3,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 50 50 0 -0,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 86 87 2 1,9
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 100 106 5 5,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 74 73 -1 -0,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 164 169 171 2 1,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 62 63 1 2,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 96 101 107 6 6,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 61 65 3 5,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 106 106 0 0,4
P Koulutus 85 175 180 179 -2 -1,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 399 402 404 2 0,5
Terveyspalvelut 86 184 180 190 11 6,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 88 96 89 -7 -7,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 127 125 -2 -1,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 62 64 61 -3 -4,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 83 87 84 -3 -3,7
X Toimiala tuntematon 00 10 11 9 -3 -24,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2015, Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2013 - 2015, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_048_fi.html