Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 862,3 860,0 -2,3 -0,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 16,2 17,5 1,4 8,5
Maatalous 01 7,0 7,9 0,9 13,3
C Teollisuus 10-33 137,4 133,4 -4,0 -2,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,1 15,5 -2,6 -14,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,1 19,8 -0,3 -1,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,3 20,3 2,0 10,7
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,8 22,2 0,4 1,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 46,9 44,0 -2,9 -6,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,2 11,7 -0,5 -4,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,1 10,6 -0,5 -4,3
F Rakentaminen 41-43 56,6 59,7 3,0 5,4
Talonrakentaminen 41 18,8 21,0 2,2 12,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 29,9 32,2 2,3 7,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 96,7 99,5 2,8 2,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,3 15,6 0,2 1,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 32,9 32,1 -0,8 -2,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 48,4 51,8 3,4 7,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 49,6 50,1 0,5 1,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,3 32,3 1,1 3,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,3 17,8 -0,5 -3,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 23,7 24,6 0,9 3,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,1 41,1 0,0 0,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,5 27,5 0,0 -0,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 56,6 53,7 -2,8 -5,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,9 23,0 0,1 0,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,2 36,8 -0,4 -1,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,3 22,3 0,0 -0,2
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 43,4 45,4 2,0 4,6
P Koulutus 85 69,7 64,4 -5,3 -7,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 153,6 153,5 -0,1 0,0
Terveyspalvelut 86 67,0 69,9 2,9 4,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 37,7 37,6 -0,1 -0,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,9 46,1 -2,8 -5,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,9 16,6 0,7 4,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 23,4 22,8 -0,5 -2,3
X Toimiala tuntematon 00 2,7 2,8 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2015, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_035_fi.html