Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/IV 2015/IV 2014/IV - 2015/IV 2014/IV - 2015/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 418 2 412 -6 -0,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 106 103 -2 -2,1
Maatalous 01 73 70 -3 -4,7
C Teollisuus 10-33 326 323 -3 -0,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 43 -2 -5,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 48 48 -0 -1,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 44 47 3 6,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 56 3 6,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 104 99 -5 -4,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 31 -1 -3,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 25 -1 -2,7
F Rakentaminen 41-43 166 172 6 3,6
Talonrakentaminen 41 61 65 3 5,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 87 92 5 5,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 276 281 5 1,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 45 43 -2 -4,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 78 77 -0 -0,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 153 161 7 4,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 140 141 2 1,3
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 91 94 3 3,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 49 47 -2 -3,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 80 -1 -1,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 100 0 0,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 71 -1 -1,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 172 170 -3 -1,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 62 63 1 2,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 104 106 2 2,3
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 64 65 2 2,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 104 108 5 4,6
P Koulutus 85 188 178 -9 -4,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 401 405 4 1,0
Terveyspalvelut 86 179 187 8 4,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 92 1 0,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 130 125 -5 -3,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 64 60 -4 -5,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 85 79 -5 -6,3
X Toimiala tuntematon 00 10 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2015, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2014/IV - 2015/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/12/tyti_2015_12_2016-01-27_tau_028_fi.html