Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.12.2015

Marraskuun työttömyysaste 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 marraskuussa 216 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste pysyi ennallaan 8,2 prosentissa vuoden 2014 marraskuuhun verrattuna. Työllisiä oli 20 000 vähemmän kuin edellisvuoden marraskuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 28 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/11–2015/11, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/11–2015/11, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 marraskuussa 2 402 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 7 000 ja naisia 13 000 vähemmän kuin vuoden 2014 marraskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 66,9 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2014 marraskuuhun verrattuna. Miesten työllisyysaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 67,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,5 prosenttiyksikköä 66,1 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 marraskuussa 216 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 125 000 ja naisia 90 000 henkeä. Työttömien miesten määrä kasvoi 7 000 hengellä ja työttömien naisten määrä väheni 7 000 hengellä.

Työttömyysaste oli marraskuussa 8,2 prosenttia eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,2 ja naisten 7,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 641 000. Heistä työllisiä oli 228 000 ja työttömiä 48 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 276 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 17,5 prosenttia, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,5 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 marraskuussa 1 490 000 henkeä eli 28 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 151 000, mikä oli 5 000 henkeä vähemmän vuoden 2014 marraskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/11–2015/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 099 4 108 0,2
Työvoima yhteensä 2 637 2 617 –0,8
Työlliset 2 422 2 402 –0,8
– palkansaajat 2 074 2 074 0,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 348 327 –6,0
Työttömät 215 216 0,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 462 1 490 1,9
– piilotyöttömät  156 151 –3,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,3 66,9 –0,4
Työttömyysaste 8,2 8,2 0,1
Työvoimaosuus 64,3 63,7 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2015 lopussa kaikkiaan 342 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 16 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla, paitsi Kainuussa (–6 %); eniten Uudellamaalla (9 %) ja Etelä-Savossa (8 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 25 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 122 000 henkilöä, mikä oli 9 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 43 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 33 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2014/11–2015/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 327 342 4,8
– yli vuoden työttömänä olleet 94 114 21,1
Palveluissa yhteensä 131 122 –6,7
– työllistetyt 36 20 –45,6
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 30 26 –11,5
– työ- ja koulutuskokeilussa 13 15 16,1
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 52 61 17,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 32 33 3,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tie_001_fi.html