Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.11.2015

Lokakuun työttömyysaste 8,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 lokakuussa 234 000, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, kun se edellisvuoden lokakuussa oli 8,3 prosenttia. Työllisiä oli 29 000 enemmän kuin edellisvuoden lokakuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/10–2015/10, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/10–2015/10, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 lokakuussa 2 448 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä naisia oli 27 000 enemmän ja miehiä oli lähes saman verran kuin vuoden 2014 lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 68,4 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä enemmän vuoden 2014 lokakuuhun verrattuna. Naisten työllisyysaste nousi 1,7 prosenttiyksikköä 68,7 prosenttiin. Miesten työllisyysaste oli 68,0 prosenttia eli se pysyi lähes ennallaan. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 lokakuussa 234 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 124 000 ja naisia 110 000 henkeä. Työttömiä miehiä oli 9 000 vähemmän ja naisia 23 000 enemmän edellisvuoden lokakuuhun verrattuna.

Työttömyysaste oli lokakuussa 8,7 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,1 ja naisten 8,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,3 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli lokakuussa yhteensä 642 000. Heistä työllisiä oli 230 000 ja työttömiä 50 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli 279 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 17,8 prosenttia, mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 lokakuussa 1 424 000 henkeä eli 35 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 165 000, mikä oli 15 000 enemmän vuoden 2014 lokakuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/10–2015/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/10 2015/10 2014/10 - 2015/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 099 4 106 0,2
Työvoima yhteensä 2 639 2 682 1,6
Työlliset 2 419 2 448 1,2
– palkansaajat 2 080 2 094 0,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 339 354 4,5
Työttömät 220 234 6,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 459 1 424 –2,4
– piilotyöttömät  150 165 10,1
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 67,6 68,4 0,8
Työttömyysaste 8,3 8,7 0,4
Työvoimaosuus 64,4 65,3 0,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli lokakuun 2015 lopussa kaikkiaan 338 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 18 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla, paitsi Kainuussa (–7 %); eniten Uudellamaalla (12 %), Etelä-Savossa (8 %) ja Pohjois-Savossa (7 %). Lokakuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 22 000, mikä oli 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 121 000 henkilöä, mikä oli 9 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 43 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2014/10–2015/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/10 2015/10 2014/10 - 2015/10
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 320 338 5,6
– yli vuoden työttömänä olleet 93 113 21,0
Palveluissa yhteensä 130 121 –7,1
– työllistetyt 37 21 –43,9
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 29 26 –11,3
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 13 12,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 52 60 17,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 34 36 6,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (426,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/10/tyti_2015_10_2015-11-24_tie_001_fi.html