Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.7.2015

Kesäkuun työttömyysaste 10,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 kesäkuussa 280 000. Työttömiä oli 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,0 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,2 prosenttia. Työllisiä oli 35 000 vähemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä (huhti-kesäkuussa) työttömyysaste oli 10,7 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/06–2015/06, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/06–2015/06, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 kesäkuussa 2 526 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 22 000 ja naisia 13 000 vähemmän kuin vuoden 2014 kesäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 71,0 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski 0,9 prosenttiyksikköä 72,2 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,5 prosenttiyksikköä 69,7 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 67,7 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 kesäkuussa 280 000 (virhemarginaali ±21 000), mikä oli 22 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 154 000 ja naisia 126 000 henkeä. Työttömiä naisia oli 3 000 vähemmän ja työttömiä miehiä 25 000 enemmän edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 10,0 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 10,5 ja naisten 9,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli kesäkuussa yhteensä 644 000. Heistä työllisiä oli 345 000 ja työttömiä 101 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 446 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kesäkuussa 22,7 prosenttia, mikä oli 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 23,1 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 15,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 kesäkuussa 1 293 000 henkeä eli 18 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 153 000, mikä oli 4 000 enemmän vuoden 2014 kesäkuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/06 – 2015/06 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/06 2015/06 2014/06 - 2015/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 095 4 099 0,1
Työvoima yhteensä 2 819 2 806 –0,5
Työlliset 2 561 2 526 –1,4
– palkansaajat 2 218 2 186 –1,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 343 340 –0,9
Työttömät 258 280 8,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 275 1 293 1,4
– piilotyöttömät  148 153 2,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 71,7 71,0 –0,7
Työttömyysaste 9,2 10,0 0,8
Työvoimaosuus 68,8 68,4 –0,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 463 000. Työllisiä oli 27 000 vähemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten maa-, metsä- ja kalatalouden ja kaivostoiminnan (A, B) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (N) toimialoilla ja väheni eniten tukku- ja vähittäiskaupan (G) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2015 toisella neljänneksellä oli 0,3 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä keskimäärin 295 000, mikä oli 30 000 enemmän kuin vuoden 2014 huhti-kesäkuussa. Vuoden 2015 toisen neljänneksen työttömyysaste oli 10,7 prosenttia. Työttömyysaste oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 1 342 000 henkeä eli 3 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 137 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2014/II – 2015/II Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2014/II 2015/II 2014/II- 2015/II
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 755 2 757 0,1
Työlliset yhteensä 2 490 2 463 –1,1
Työttömät yhteensä 265 295 11,2
– miehet 146 159 8,6
– naiset 119 136 14,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 339 1 342 0,2
– piilotyöttömät  128 137 6,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun 2015 lopussa kaikkiaan 369 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 32 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueella; eniten Uudellamaalla (14 %), Pohjois-Savossa (12 %), Pohjois-Karjalassa (11 %), Etelä-Pohjanmaalla (10 %) ja Pohjanmaalla (10 %). Kesäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 23 000, mikä oli 1 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 109 000 henkilöä, mikä oli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 56 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 34 000 uutta avointa työpaikkaa eli 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Muutokset 2014/06 - 2015/06 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/06 2015/06 2014/06 – 2015/06
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 337 369 9,4
– yli vuoden työttömänä olleet 90 110 21,9
Palveluissa yhteensä 113 109 –3,5
– työllistetyt 40 31 –21,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 20 –13,9
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 11 6,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 39 46 18,3
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 32 34 7,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (599,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.07.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tie_001_fi.html