Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2014/II - 2015/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II 2014/II - 2015/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 149 2 113 -37 -1,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 37 41 4 10,8
Maatalous 01 18 21 2 12,9
C Teollisuus 10-33 314 305 -9 -2,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 44 -1 -1,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 47 48 1 1,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 43 41 -2 -4,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 50 48 -2 -3,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 103 96 -7 -7,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 26 28 2 7,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 23 -5 -17,5
F Rakentaminen 41-43 131 125 -6 -4,2
Talonrakentaminen 41 44 46 2 5,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 67 61 -6 -9,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 262 250 -13 -4,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 34 35 1 3,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 76 73 -3 -4,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 153 142 -10 -6,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 125 116 -9 -7,2
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 74 65 -9 -12,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 51 -0 -0,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 79 81 3 3,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 95 95 1 0,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 68 -1 -0,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 129 134 5 4,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 56 57 2 3,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 89 96 7 7,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 53 56 3 5,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 108 105 -3 -2,6
P Koulutus 85 172 167 -5 -3,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 388 383 -5 -1,3
Terveyspalvelut 86 166 179 13 7,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 99 87 -12 -12,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 122 116 -6 -4,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 50 48 -2 -4,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 65 65 0 0,4
X Toimiala tuntematon 00 9 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.07.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2014/II - 2015/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_034_fi.html