Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/II - 2015/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/II 2015/II 2014/II - 2015/II 2014/II - 2015/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 994,9 997,5 2,6 0,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 60,3 65,4 5,1 8,4
Maatalous 01 47,4 50,4 2,9 6,2
C Teollisuus 10-33 141,8 140,0 -1,8 -1,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,2 20,2 0,0 -0,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,2 22,0 0,8 3,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,5 18,9 0,4 2,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,1 23,4 -0,7 -2,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 45,1 40,9 -4,1 -9,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,8 14,7 1,8 14,2
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,9 10,9 -1,0 -8,4
F Rakentaminen 41-43 76,5 77,2 0,7 0,9
Talonrakentaminen 41 27,4 29,3 1,9 6,8
Erikoistunut rakennustoiminta 43 39,8 38,4 -1,3 -3,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 118,8 114,4 -4,4 -3,7
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,9 18,5 -0,4 -2,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 37,1 36,9 -0,1 -0,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 62,8 58,9 -3,9 -6,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 60,9 57,2 -3,6 -6,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 40,5 38,9 -1,6 -4,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,4 18,4 -2,0 -9,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 34,6 35,2 0,6 1,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 43,2 45,1 1,9 4,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,8 30,9 1,1 3,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 67,6 71,7 4,0 6,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,1 27,4 1,2 4,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,3 41,8 2,6 6,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,5 24,6 1,1 4,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 40,8 42,2 1,3 3,2
P Koulutus 85 58,6 56,4 -2,1 -3,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 152,8 151,7 -1,1 -0,7
Terveyspalvelut 86 66,3 72,6 6,3 9,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 39,5 34,6 -4,9 -12,4
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 46,9 44,5 -2,4 -5,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,4 21,1 -0,3 -1,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,0 32,7 0,7 2,2
X Toimiala tuntematon 00 4,6 3,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.07.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2014/II - 2015/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/06/tyti_2015_06_2015-07-21_tau_029_fi.html