Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2014/I - 2015/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I 2014/I - 2015/I
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 394 2 391 -3 -0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 105 105 0 0,4
Maatalous 01 72 72 0 0,2
C Teollisuus 10-33 330 320 -10 -3,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 44 45 1 3,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 48 -2 -3,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 46 44 -3 -5,8
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 51 -3 -4,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 105 101 -4 -4,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 32 0 0,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 24 -3 -11,1
F Rakentaminen 41-43 162 158 -4 -2,6
Talonrakentaminen 41 60 58 -2 -3,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 85 83 -2 -2,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 282 276 -5 -1,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 40 40 1 1,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 93 80 -12 -13,3
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 149 155 6 4,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 135 131 -4 -2,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 88 83 -4 -5,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 47 48 1 1,4
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 85 4 5,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 106 7 6,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 73 -2 -2,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 166 171 5 2,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 62 61 -1 -2,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 93 99 7 7,2
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 55 58 3 5,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 107 104 -3 -2,6
P Koulutus 85 184 190 6 3,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 393 398 6 1,4
Terveyspalvelut 86 175 182 7 4,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 91 84 -7 -7,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 132 5 3,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 62 2 3,2
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 80 -4 -5,1
X Toimiala tuntematon 00 13 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2015, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2014/I - 2015/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tau_028_fi.html